Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Marosvásárhelyi Kar – ms.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal /

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

Mi a HÖK?

A Hallgatói Önkormányzat az egyetem hallgatóinak érdekvédelmi szervezete, melynek tagja az egyetem minden hallgatója. A HÖK elnökét és képviselőit a hallgatók választják meg, ennek során minden hallgató választó, illetve választható. A HÖK Szervezeti és működési szabályzatát maga alkotja meg. A HÖK működéséhez és a szabályzatban meghatározott feladatok elvégzéséhez a tárgyi és anyagi feltételeket az egyetem vezetése biztosítja, amelyek jogszerű felhasználását a rektor ellenőrzi.

A HÖK a támogatásból, továbbá adományokból és más forrásokból – a jogszabályok előírásai szerint – önállóan, a szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon gazdálkodik. A HÖK dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, egyetemi szabályzat, határozat, valamint saját szervezeti és működési szabályzata a hatáskörébe utal, illetve javaslatot tesz és véleményez minden olyan ügyben, ami a hallgatókat érinti.

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Hallgatói Önkormányzata 2001-ben alakult. A célok között a hallgatók érdekképviselete, a kar vezetésében és fejlesztésében való részvétel, a hallgatók közéleti szerepvállalásának segítése, felsőoktatással és továbbképzésekkel kapcsolatos tájékoztatás szerepelt.

A hallgatók érdekképviseletét és védelmét képviselőik látják el, akik 25%-ot meghaladó arányban vesznek részt a Kari Tanácsban és más vezető testületben. A képviselők részt vesznek a felvételi bizottságok munkájában, a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében, a hallgatók egyetemmel kapcsolatos tanulmányi,- ösztöndíj-, támogatási és egyéb ügyeinek intézésében. Segítik a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építését, az Egyetem szellemével összhangban álló egyetemen kívüli tevékenységek folytatását. Összeállítják az oktatói munka hallgatói véleményezésének kérdőívét, segítenek a véleményezés lebonyolításában és kiértékelésében.

A Hallgatói Önkormányzat szervezeti felépítését (Közgyűlés, Elnök, Alelnökök, Elnökség, Szakos Hallgatói Érdekképviselet, Szaktestületek), valamint ezek pontos működési elveit, megválasztásuknak módját és feladatkörüket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Évente megszervezett rendezvények

  • Összerázó napok: célja az, hogy segítse az elsőéves diákok beilleszkedését és az egyetemi környezettel való megbarátkozást.
  • Gólyatábor: háromnapos vetélkedő és csapatépítő tréning.
  • Gólyabál
  • Nyílt Napok
  • Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)
  • Ballagás: négynapos búcsúztató.

Időszakos rendezvények

  • Mikulás Kupa: sportrendezvény
  • Karácsonyi Ajándékozás
  • Felolvasó Estek
  • Klasszikus és néptáncoktatás

Vezetők

A HÖK-ben a legfontosabb ügyek vezetésére elnököket választanak, ők alkotják az Elnökséget, akiknek a munkáját az elnök irányítja.

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar Hallgatói Önkormányzatának jelenlegi elnöksége:

Elnök

Ferencz Katalin0747-077-035fkatalin16@yahoo.com
AlelnökökSimándi Noémi0748-595-962noemisimandi@gmail.com
 Kovács Zsuzsa 0749-644-814kovacszsuzsa95@yahoo.com 
Gazdasági Bizottság ElnökeSándor András0744-239.609gmail@andriss.ro
Kommunikációs Bizottság ElnökeMihók Helga0745-564-513mihok.helga@gmail.com
Tanulmányi Bizottság ElnökeMészáros Adél0742-835-662adel.meszaros@yahoo.com
Kulturális Bizottság ElnökeBorsos Bálint
0752461668
 
bborsos@yahoo.com
Külügyi ReferensMolnár Hunor0756-540-747molnar.huny2@gmail.com
Sportbizottság ElnökeGeréd Szabolcs0751-458.679 keddizmus@gmail.com
ArculatfelelősKencse Szabolcs0747057899

szabolcskencse@gmail.com

SzponzorfelelősBorka Mónika0741657075monikaborka@yahoo.com

Marosvásárhelyi Hallgatói Önkormányzat

Segesvári út 1/C, Marosvásárhely/Koronka

E-mail: sapientiamshok@gmail.com

Az egyetemmel, diákélettel kapcsolatos problemák, javaslatok, kritikák esetében jelentkezni lehet személyesen az irodában vagy a fentebbi elérhetőségeken.

hallgatói önkormányzat, hök, diákönkormányzat, vezetők, elérhetőségek, kapcsolat, kontakt, telefon, email, e-mail, honlap, weblap

Eseménynaptár

2017. augusztus

KeSzCsSzVa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031